KONTAKT:
Kancelaria Adwokacka
adw. Adam Mechowski | www.am-kancelaria.pl
25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 16/6
tel./fax 041 34 52 634 » 0 601 517 206 » 0 607 221 174
e-mail: biuro@am-kancelaria.pl
     
 
  Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, w tym spółek z kapitalem zagranicznym

  • prawem cywilnym i gospodarczym

  • prowadzeniem postępowań upadłościowych i naprawczych
  • przekształceniami własnościowymi przedsiębiorców

  • powoływaniem i likwidacją spółek

  • prawem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia polskich pracowników za granicą

  • prawem karnym

    We wszystkich wymienionych dziedzinach oferujemy zastępstwo procesowe.
linki / links


§ Sąd Najwyższy »

§ Trybunał Konstytucyjny »

§ Ministerstwo Sprawiedliwości »

§ Rzecznik Praw Obywatelskich »

§ Dzienniki Ustaw »

§ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych »

§ Biuletyn Informacji Publicznej »

© 2005-2008 am-kancelaria.pl